Nahlášení pojistné události

Měli jste nehodu a chcete nahlásit pojistnou událost?

To nás mrzí, ale buďte bez obav. Jsme smluvním partnerem pojišťoven. Postaráme se o opravu vašeho vozidla a zastoupíme vás i při jednání s pojišťovnou.

Celý postup nahlášení pojistné události je velmi jednoduchý. Stačí nám zaslat potřebné dokumenty přes webový formulář, emailem popřípadě nám zavolat. 

Online formulář

Znáte číslo pojistné události?
číslo pojistné události *
Z jakého typu pojištění oznamujete škodu?
Jste poškozený nebo viník nehody?
vaše pojišťovna *
druh poškození *
popis poškození *
Další dokumenty můžete odeslat elektronicky nebo si je pouze připravit a doručit osobně.
datum, čas a místo pojistné události (nehody)
záznam o dopravní nehodě nebo záznam policie
kopie velkého technického průkazu
číslo smlouvy (zelené karty)
Budete chtít zapůjčit náhradní vozidlo?
Je vozidlo pojízdné?
Přejete si, abychom vozidlo vyzvedli?
Kontaktní údaje
jméno a příjmení *
adresa
telefon *
E-mail: *
* povinné pole

V případě, že jste se stali účastníkem dopravní nehody, ať už jako viník nebo poškozený, dle zákona musíte tuto událost ohlásit příslušené pojišťovně.

Většina pojišťoven obvykle požaduje podrobný popis pojistné události a konkrétní údaje jako: datum, čas, přesné místo nehody, jméno a příjmení řidiče, rodné číslo a trvalé bydliště.
Dále jsou vyžadovány další doklady, a to velký technický průkaz od předmětného vozidla, záznam o dopravní nehodě (pokud je DN řešena na místě) nebo potvrzení o účasti na dopravní nehodě (pokud je dále nehoda řešena správními orgány). Toto potvrzení vydává Policie na vyžádání účastníka dopravní nehody.
Pokud je vozidlo na leasing nebo úvěr, je třeba doložit také devinkulaci - souhlas leasingové nebo bankovní společnosti s opravou vozidla (toto vydává předmětná společnost na vyžádání).
Veškeré tyto formality za vás vyřídíme, je proto však nutná vaše osobní návštěva v našem servisu z důvodu vystavení plné moci pro jednání s pojišťovnou (tuto musí potvrdit majitel nebo provozovatel vozidla uvedený v technickém průkazu).
Veškeré výše jmenované dokumenty můžete vzít s sebou, nebo je můžete vložit elektronicky přes naše webové stránky.